Podujatia a pozvánky

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. Múzeum sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Vysunuté expozície má múzeum v Dolnej Strehovej a v Sklabinej.

Brämerova kúria z druhej polovice 16. storočia má nepravidelnú štvorkrídlovú zástavbu okolo ústredného dvora. Vznikla prestavbou starších neskorogotických domov, ktoré boli spojené do jednotného renesančného štvorkrídlového pôdorysu. Hradný dôstojník Brämer dal dom okolo roku 1600 prestavať na dvojposchodovú renesančnú kúriu. Pri renesančnej prestavbe bolo dobudované celé západné krídlo, dostavalo sa schodište, zjednotili sa všetky fasády a dostavali sa aj polkruhové nárožné vežičky po stranách hlavnej fasády. Poslednou fázou ranobarokových stavebných úprav v prvej tretine 18. storočia bola dostavba severného dvorného krídla.
Brämerova kúria tvorí súčasť dnes už len čiastočne zachovaného Podhradia s kostolíkom sv. Trojice uprostred.

Nová expozícia Múzea kultúry Maďarov na Slovensku, Jedlo, sny, nápoje… Všedné dni a sviatky zo života ľudu, prezentuje ľudovú kultúru Maďarov žijúcich na Slovensku prostredníctvom významných hmotných a duchovných pamiatok z oblastí tradičného hospodárstva, domácich remesiel, domácich prác, bytovej kultúry, odievania, ľudového umenia a zvykoslovia z obdobia od polovice 19. storočia po súčasnosť. Témy sú znázornené prostredníctvom múzejných zbierkových predmetov, ktoré sú doplnené s fotografiami Lászlóa Alberta Aranya a Júliusa Lipcseyho zo 40. a 50. rokov 20. storočia.

O čosi viac ako rok po smrti spisovateľa Lajosa Grendela otvorili Čitáreň Lajosa Grendela. Vďaka rodine sa väčšia časť pozostalosti spisovateľa dostala do múzea. Rukopisy, korešpondenciu, denníky – celé duchovné dedičstvo Lajosa Grendela sa tu bude postupne spracovávať. 

Popri tom sa vytvára viacjazyčná spoločenskovedná knižnica, ktorej cieľom je, aby svojou kvalitou ponukou oslovila intelektuálne a študentské vrstvy hlavného mesta, a tak tu môžete už teraz siahnuť po prvých zväzkoch tejto plánovanej knižnice. Vedeckých pracovníkov a návštevníkov tu očakáva príjemná čitáreň s moderným skenerom na digitalizáciu textov. 

Návštevníci čitárne tu nájdu napríklad Grendelov písací stôl, okuliare, fotografie a knihy, ktoré boli dôležitou súčasťou jeho života, dokonca sa môžu započúvať do jeho obľúbených skladieb. Na obrazovke sa premietajú filmy s jeho portrétom, v ktorých autor hovorí o svojich názoroch na literatúru, Maďarov na Slovensku, otázkach Slovákov a Maďarov, o rodnom meste a významných udalostiach svojho života.

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Mohlo by vás tiež zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore