O nás

Predstavujeme Občianske združenie Bagar

Občianske združenie Bagar vzniklo v roku 2004 a má korene v Trenčianskych Tepliciach, rodisku Andreja Bagara, ktorého rodina pochádza z Moravy, severomoravskej obce Jezernice, kde dosiaľ žijú viacerí Bagarovci. OZ Bagar nadväzuje na odkaz Andrej Bagara ako umelca, kultúrneho dejateľa i bojovníka proti fašizmu vo viacerých sférach kultúry a spoločenského diania. K najvýznamnejším prínosom patrí zásadný podiel na znovuzrodení a rozvoji Hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach.

K akcentom patrí práca so znevýhodnenými skupinami občanov, predovšetkým so seniormi a osobami so zdravotným znevýhodnením, vrátene podpory ich kultúrnych aktivít. Odrazom toho sú dlhodobé projekty Senior Friendly, Strieborná reťaz, Slovensko bez bariér a Koncerty porozumenia.

OZ Bagar sa tiež už viac rokov venuje národnostným menšinám a na poprednom mieste moravskej národnostnej menšine na Slovensku, najmä jej kultúrnym aktivitám. A tiež prepojeniu ľudovej kultúry a tradícií Moravy a blízkych oblastí západného Slovenska ako aj kontaktom a spolupráci miest a regiónov. Jedným z dôvodov je už spomenutá skutočnosť, že Andrej Bagar a rodina Bagarovcov majú korene na Morave. To sme zvýraznili seminárom a publikáciou Andrej Bagar patrí všetkým. Už niekoľko rokov realizujeme cyklický projekt Moravania bez hraníc, v ktorom spolupracujeme okrem iného s OZ Morava Krásna Zem a jeho súbormi.

V projektoch OZ Bagar však nachádzajú miesto aj ďalšie národnostné menšiny a etnické skupiny. Patrí sem napríklad viacročná spolupráca s rómskou komunitou na Myjave a jej súborom Khamoro, ktorý niekoľko razy vystúpil v rámci našich kultúrnych programov, najmä Koncertov porozumenia.

 

Stálou súčasťou projektu Strieborná reťaz a jeho kultúrnych programov v Prešove je folklórny súbor Karpaťanin, ktorý reprezentuje ľudové umenie Rusínov na Slovensku a v jeho aktivitách pokračujú najmä seniori a seniorky tohto súboru.Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostný menšín

Tlačidlo Späť hore