Dokumenty a kontakty

Kultúrne inštitúcie národnostných menšín na Slovensku

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Žižkova ul. 18 (vstup do múzea – Žižkova ul. 16)
Brämerova kúria 
P. O. BOX 13,
810 06 Bratislava 16 
e-mail: mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258 
            +421 2 204 91 256
web: www.snm.sk/mkms

Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1
991 02 Dolná Strehová
+421 47 4897189 
+421 907 112001

Pamätný dom Sándora Máraia    

Mäsiarska ul. 35

040 01 Košice

e-mail:info@maraisandor.eu
telefón:+421557287303
web: www.snm.sk/mkmswww.maraisandor.eu 

 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha Sklabiná č.188
991 05 Sklabiná 
+421 47 4886 113

 

Divadlo Thália Színház    Mojmírova 1, 040 01 Košice                                                                                             e-mail: director@thaliaszinhaz.sk   tel.: +421-55-622 58 67                                                                                       www.thaliaszinhaz.sk

 

 

Jókaiho divadlo v Komárne
Petöfiho 1
945 01  Komárno      
035 / 790 81 13

035 / 790 81 12                                                                                                                                              www.jokai.sk

 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Mostová 8

81102 Bratislava  02/204 741 01                                                                                                                                +421 903 265 353 ·                                                                                                                                         www.ifjuszivek.sk 

 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku SNM, Martin

Areál Múzea Slovenskej dediny Jahodnícke háje, 036 80 Martin
Tel.: +421 43 246 11 11
Mobil: +421 908 902 650
E-mail: romovia@snm.sk
www.snm.sk

 

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 

Štátna vedecká knižnica v Prešove                                                                                                                         Námestie mládeže 4                                                                                                                                         Prešov 080 01     051 2454 403                                                                                                                            dicrk3@svkpo.gov.sk  

 

Divadlo Romathan

Štefánikova 4

040 01 Košice

055/6998047

romathan@romathan.sk   

www.romathan.sk

 

 

 

 

 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry 
Masarykova 20
080 01 Prešov 
mobil: +421 907 814 739
e-mail: mrk@snm.sk    

www.snm.sk/?muzeum-rusinskej-kultury

 

Múzeum ukrajinskej kultúry SNM, Svidník                                                                  

Centrálna ul. 258, 089 01 Svidník
Tel.: +421 54 788 21 00-2
E-mail: sekretariat-muk@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Divadlo Aleandra Duchnoviča                                                                                                       

Jarková 77, 08001 Prešov
Telefón: +421 (51) 77 32 700
E-mail: dad@divadload.sk                                                                                                                                        www. divadload.sk

 

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves 
tel.: +421 2 204 931 01; +421 2 204 931 02;
+421 915 807 494
e-mail: mkchs@snm.sk                                                                         

https://www.snm.sk/?muzeum-kultury-chorvatov-na-slovensku

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore