Aktuality

Asistované sčítanie v rómskych komunitách

V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa zvýšená pozornosť venuje skupinám obyvateľov, ktorých sčítanie si z rôznych dôvodov môže vyžiadať špecifický (osobitný) prístup.

Sú to najmä: obyvatelia v zariadeniach (napr. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti), ľudia bez domova a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) sa sčítajú sami alebo tiež využijú službu asistovaného sčítania. Obec, na území ktorej sa marginalizovaná rómska komunita nachádza na základe vlastného uváženia požiada o spoluprácu pri sčítaní obyvateľov MRK sociálnych terénnych pracovníkov, rómske občianske hliadky alebo obecnú políciu, ktorí napr. môžu pôsobiť ako stacionárni alebo mobilní asistenti.

Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie posunul na obdobie 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021.

 

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore