Aktuality

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku

V prvom štvrťroku 1990 vznikli chorvátske kultúrne spolky v Bratislavských mestských častiach Čunovo, Devínska Nová Ves, Jarovce a v Chorvátskom Grobe. Tieto spolky zvolali na 26. mája 1990 zakladajúci Kongres Chorvátov na Slovensku, ktorý sa konal v Jarovciach. Na ňom vznikol celoštátny orgán chorvátskej menšiny Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku (CHKZS). Schválili sa jeho stanovy, organizačný poriadok a zvolili výkonné orgány. Registráciou na Ministerstve vnútra SR sa Chorvátska národnostná menšina stala jednou z 12 autochtónnych menšín Slovenskej republiky.

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku je celoštátny orgán chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, bol založený 26.5.1990 v Jarovciach na zakladajúcom Kongrese Chorvátov na Slovensku. Vznikol z iniciatívy chorvátskych kultúrnych spolkov v Čunove, Devínskej Novej Vsi, Jarovciach a v Chorvátskom Grobe.

Od roku 2005 majú CHKZ na Slovensku spolu s SNM – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku svoje stále sídlo v účelovej budove – Kultúrnom a spoločenskom centre v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, Istrijská 68.
Do činnosti Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku sa premieta práca Rady vlády SR pre národnostné menšiny. Finančnú podporu získava zväz prostredníctvom projektov financovaných Úradom Vlády SR i dotáciami z Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Chorvátskej republiky.


Poslanie a hlavné ciele vyplývajú zo samotných stanov zväzu:

• iniciovať a aktívne pôsobiť na slobodné uplatňovanie materinského jazyka, vytvárať podmienky na zachovanie, sprostredkovanie a rozvoj chorvátskej kultúry.
• rozvíjať vzťahy príslušníkov národnostnej menšiny a väčšinového národa v duchu demokratickosti a rovnoprávnosti, pestovať kladný vzťah k Slovenskej republike.
• pomáhať orgánom miestnych samospráv pri rozvoji kultúry a vzdelávania.
• vytvárať inštitucionálne, personálne a materiálne podmienky pre propagáciu a rozvoj chorvátskej kultúry na Slovensku.


Činnosť zväzu je zameraná tak, aby sa vyššie uvedené ciele postupne napĺňali, a to:

• organizuje kultúrne slávnosti, festivaly a prehliadky rozličných žánrov záujmovej kultúrnej činnosti.
• zriaďuje alebo pomáha organizovať vzdelávacie krúžky a kluby na zvyšovanie vedomostnej a kultúrnej úrovne priaznivcov chorvátskej kultúry.
• sprístupňuje hodnoty chorvátskej materiálnej a duchovnej kultúry aj prostredníctvom iných inštitúcií.
• dokumentuje a propaguje tvorivé aktivity členov zväzu, výsledky výskumu kultúrneho odkazu Chorvátov od ich príchodu po dnešok vydávaním periodika, príležitostných tlačí, prác, monografií v tlačenej či elektronickej podobe.

Ciele a činnosť zväzu sa postupne upresňujú na jednotlivých kongresoch Chorvátov na Slovensku na základe poznatkov podobných inštitúcií u nás i v zahraničí.

V prvom štvrťroku 1990 vznikli chorvátske kultúrne spolky v Bratislavských mestských častiach Čunovo, Devínska Nová Ves, Jarovce a v Chorvátskom Grobe. Tieto spolky zvolali na 26. mája 1990 zakladajúci Kongres Chorvátov na Slovensku, ktorý sa konal v Jarovciach. Na ňom vznikol celoštátny orgán chorvátskej menšiny Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku (CHKZS). Schválili sa jeho stanovy, organizačný poriadok a zvolili výkonné orgány. Registráciou na Ministerstve vnútra SR sa Chorvátska národnostná menšina stala jednou z 12 autochtónnych menšín Slovenskej republiky.

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore