Aktuality

Milión podpisov za rozmanitosť v Európe

Európska komisia odpovedala na európsku iniciatívu občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“. Ide o piatu úspešnú iniciatívu, ktorú podporil viac ako jeden milión občanov v celej EÚ.

Cieľom iniciatívy je zlepšenie ochrany osôb patriacich k národnostným a jazykovým menšinám. V odpovedi Komisie sa dôkladne hodnotia návrhy organizátorov a uvádza sa v nej, ako existujúce a nedávno prijaté právne predpisy EÚ podporujú rôzne aspekty tejto iniciatívy. V odpovedi sú načrtnuté ďalšie následné opatrenia.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Táto piata úspešná európska iniciatíva občanov dokazuje, že európski občania sa cítia výrazne angažovaní a chcú sa podieľať na verejnej diskusii o formovaní politiky Únie. Rešpektovanie práv osôb patriacich k menšine je jednou zo základných hodnôt Únie a Komisia je odhodlaná toto smerovanie podporovať.“

Posúdenie Komisie a následné opatrenia

Inklúzia a rešpektovanie bohatej kultúrnej rozmanitosti Európy patrí medzi priority a ciele Európskej komisie. Od roku 2013, keď organizátori pôvodne požiadali o registráciu iniciatívy, Komisia prijala širokú škálu opatrení, ktorými sa riešilo viacero aspektov návrhov iniciatívy. V oznámení sa každý z deviatich návrhov posudzuje samostatne, pričom sa zohľadňujú zásady subsidiarity a proporcionality. Hoci sa nenavrhujú žiadne ďalšie právne akty, dôraz na úplné vykonávanie existujúcich právnych predpisov a politík predstavuje účinný prostriedok na presadenie cieľov iniciatívy.

Súvislosti

Európskou iniciatívou občanov „Menšinový balíček“ sa vyzýva k prijatiu súboru právnych aktov na zlepšenie ochrany osôb patriacich k národnostným a jazykovým menšinám a k posilneniu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii.

Organizátori oficiálne predložili svoju iniciatívu Komisii 10. januára 2020. Úspešne zozbierali 1 128 422 platných vyhlásení o podpore a dosiahli potrebné prahové hodnoty v jedenástich členských štátoch. Komisia sa s organizátormi stretla 5. februára 2020.

Organizátori predstavili svoju iniciatívu a návrhy 15. októbra 2020 na verejnom vypočutí, ktoré sa konalo v Európskom parlamente. Komisia mala potom tri mesiace na prijatie oznámenia, v ktorom uvedie svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy.

O iniciatíve „Menšinový balíček“ sa rokovalo na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 14. decembra 2020. Európsky parlament v uznesení prijatom 17. decembra 2020 vyjadril podporu tejto iniciatíve.

Viac informácií

Oznámenie o európskej iniciatíve občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“

Otázky a odpovede: Európska iniciatíva občanov: Európska komisia reaguje na iniciatívu „Menšinový balíček“

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov: „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore