Chorvátska národnostná menšina

Chorvátska národnostná menšina

Chorváti na Slovensku v roku 2013 oslávili 480. výročie svojho príchodu na územie dnešného Slovenska a vtedajšieho Západného Uhorska. V priebehu 30-tych – 70-tych rokov 16. storočia, predovšetkým po bitke pri Moháči, chorvátsky kolonisti smerovali predovšetkým na západné pohraničie Uhorska a okolia. Dnes toto rozsiahle, Chorvátmi kolonizované územie, zahŕňa územia dnešného Burgenlandu, juhozápadného Slovenska, južnej Moravy, dolného Rakúska a Štajerska. Chorvátski osadníci sa usadili asi v 200 osadách Habsburskej monarchie a odhaduje sa, že sa to týkalo približne 200 000 osôb, z čoho sa pravdepodobne na území dnešného Slovenska usadila asi tretina z nich. Postupne sa pre tieto chorvátske enklávy ujalo pomenovanie „gradišćanski Chorváti“, pričom tento názov sa používa od roku 1921.

Chorváti sa na území Slovenska usadili najmä v okolí Bratislavy, ako napríklad Čunovo, Rusovce, Jarovce, Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Stupava, Vysoká na Morave, Mokrý Háj, Chorvátsky Grob, Šenkvice, Blatné, Naháč, Dechtice a pod.

Jazyk používaný Chorvátmi na Slovensku je tzv. gradišćansko-hrvatski, ktorý sa v Chorvátsku zachoval iba v hlaholike a v dnešnej dobe sa už v Chorvátsku nepoužíva, ide o pomerne archaický jazyk. K faktickému priznaniu Chorvátov ako národnostnej menšiny aj na Slovensku došlo až v roku 1990, kedy sa založili prvé organizácie a jazyk gradiščanskych Chorvátov sa vrátil do verejného života.

Dnes sú Chorváti na Slovensku organizovaní v štyroch obciach, pričom sa ich potomkovia hlásia k chorvátskym koreňom aj v iných obciach na Slovensku. V oblasti rozpočtových a príspevkových organizácií pôsobí aj Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku so sídlom v Bratislave, Devínskej Novej Vsi. V oblasti kultúry pôsobí občianske združenie zastrešujúce všetky miestne chorvátske kultúrne spolky v obciach od roku 1990, a to Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku – Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj, ktorý združuje Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo – Hrvatsko kulturno društvo Čunovo, Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves – Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Novo Selo, Chorvátsky kultúrny spolok Chorvátsky Grob – Hrvatsko kulturno društvo Hrvatski Grob, Chorvátsky kultúrny spolok Jarovce – Hrvatsko kulturno društvo Hrvatski Jandrof a Klub mladých Chorvátov – Klub mladih Hrvatov.
K významnejším podujatiam, ktoré každoročne organizuje Chorvátsky kultúrny zväz patria Dni chorvátskej kultúry, Festival chorvátskej kultúry, Festival Dobrodošli, Medzinárodný detský letný tábor a pod.

V oblasti zachovania jazyka pre príslušníkov chorvátskej národnostnej menšiny organizovaná výučba spisovného chorvátskeho jazyka prostredníctvom lektorky z Chorvátska. Výučba je jedenkrát týždenne v každej obci s väčším počtom chorvátskeho obyvateľstva a organizuje sa na dobrovoľnej báze. Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku vydáva časopis Hrvatska rosa.

Zobraziť viac

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore