Site icon KULTÚRA MENŠÍN

Rómovia ako súčasť Slovenska

Na Slovensku žije odhadom 440-tis. Rómov. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva (máj 2011) sa však k rómskej národnosti prihlásilo iba 105,7 tis. obyvateľov. Otázka identity je pre Rómov často nejasná. Môže byť človek Róm a zároveň aj Slovák? Aké je to byť Róm na Slovensku? Tieto otázky si budú pravdepodobne klásť mnohí Rómovia, ktorí budú uvažovať nad tým, čo vypíšu do kolónky „národnosť“ pri sčítaní obyvateľstva vo februári 2021. (leták Sčítanie)

Nedostatok identity spôsobuje oslabenie osobnej úcty, komplexy menejcennosti, pochybovanie o sebe, neschopnosť stavať si pred seba reálne ideály a dosahovať ich. Všetky tieto problémy sa potom prenášajú do vzťahu s inými ľuďmi a spôsobujú ešte väčšie krízy identity. 

Ak by sa viacerí Rómovia pri Sčítaní obyvateľov začali hlásiť k rómskej národnosti, malo by to aj viaceré praktické pozitívne dopady pre rómsku komunitu. Napríklad viac peňazí zo štátneho rozpočtu a viac podpory pre riešenie problémov ako sú nezamestnanosť Rómov, podpora kultúry, národnostného vysielania a podobne. 

V EDUME sme sa pustili do projektu s názvom Rómovia ako súčasť Slovenska, ktorého cieľom je podporiť postupné formovanie a budovanie identity ako základného kameňa sebaúcty. 

V prvom rade chceme zistiť, ako sami Rómovia popisujú, aká je ich identita, kým sa cítia byť. Čím to je, že sa Rómovia v minulosti tak málo hlásili k rómskej identite? Súvisí to históriou, so strachom pred predsudkami alebo niečím celkom iným? 

Za týmto účelom sme vytvorili dotazník, ktorý zisťuje, ako Rómovia vnímajú svoju identitu, ako sami vnímajú Rómov, čo ich motivuje, aby sa hlásili k rómskej identite a čo ich naopak odrádza.  

V rámci projektu realizujeme päť diskusií pre mladých Rómov, na ktoré pozývame zaujímavé rómske osobnosti, ako aj mladých úspešných Rómov a našich dobrovoľných rómskych poradcov, s ktorými sa mladí ľudia vedia identifikovať. 

Je čoraz dôležitejšie zameriavať sa na pozitívne príklady a príbehy a ukazovať, že Rómovia majú medzi nami svoje miesto, čím sa posilní aj ich hrdosť k rómskej národnosti na Slovensku. Cesta, ktorá vedie k prijatiu seba samého, teda k budovaniu vlastnej identity, vedie cez budovanie zrelých vzťahov k iným a k sebe. Preto považujeme nasledujúce otázky za kľúčové: Kto vlastne som a ako sa stane, že som tým, kým som? Kto to určuje? Ako veľmi je to dôležité? A ako to ovplyvní môj život? Tieto otázky sú dnes dôležité aj preto, že väčšina konfliktov, ktoré v súčasnosti zažívame, nejako súvisí s niektorými časťami našej identity.

 

Príležitosť, ktorá príde len raz za 10 rokov

 

Naším cieľom je povzbudiť Rómov, ktorí sa môžu zúčastniť Sčítania obyvateľstva, aby sa jednak Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 zúčastnili a zároveň, aby využili možnosť prihlásiť sa k rómskej národnosti. 

Pritom je dôležité zvýrazniť, že po prvý krát je možné pri sčítaní uviesť viac ako jednu národnosť. V tom vidíme veľkú príležitosť, aby sa Rómovia, ktorí sa cítia byť Rómom rovnako ako Slovákom, či Maďarom, hlásili vo vyššom počte k rómskej identite. Taktiež po prvý krát je možné zúčastniť sa sčítania online – pričom predpokladáme, že práve mladým ľuďom by táto možnosť mohla vyhovovať.

Rómska menšina na Slovensku potrebuje viac pozornosti a adresných riešení. Na to, aby ktokoľvek mohol presnejšie plánovať a realisticky odhadnúť rozsah potrebných opatrení, je nevyhnuté poznať, koľko Rómov v skutočnosti žije na Slovensku. Sčítanie obyvateľov je nenahraditeľným zdrojom informácií, ktoré sa koná každých 10 rokov a najbližšie sčítanie sa koná už 15.2.2021 – 31.3.2021.

Ak chcete podporiť tento projekt, pomôžte, prosím, s oslovením Rómov, aby sa zúčastnili na Sčítaní obyvateľstva. 

Zdroj: www.eduma.sk

Exit mobile version