Site icon KULTÚRA MENŠÍN

POLONISTA – štipendijný program pre študentov a vedcov

Cieľom programu Polonista je popularizovať poľský jazyk na svete poskytnutím možnosti pre cudzincov so záujmom o poľský jazyk a kultúru, aby študovali alebo realizovali výskumne projekty v Poľsku.

Program je určený pre študentov polonistických študijných programov, programov zameraných na poľskú kultúru a reálie, prípadne programov realizovaných v rámci slavistického štúdia (v rozsahu poľského jazyka, kultúry a poznatkov o Poľsku), ako aj pre vedcov zo zahraničných univerzít a vedeckých inštitúcií.

Študenti – štipendisti NAWA počas čiastočného (semestrálneho alebo dvojsemestrálneho) alebo celého štúdia v Poľsku môžu prehlbovať svoj polonistický záujem zdokonaľovaním poľského jazyka, účasťou na prednáškach a vyučovaní v súlade s programom vybraného štúdia, realizáciou výskumu a vedeckých projektov, získavaním materiálov k vedeckej alebo diplomovej práci, využívaním zdrojov univerzitných knižníc a archívov. Záujemcovia si vyberú univerzitu, resp. vysokú školu, na ktorej plánujú študovať. Vybraný študijný smer sa musí zhodovať s programom štúdia realizovaného na vysielajúcej vysokej škole/univerzite študenta, ako aj s východiskovými cieľmi programu. Žiadateľ musí získať súhlas vybranej univerzity, resp. vysokej školy s absolvovaním štúdia, ako aj súhlas s predloženým študijným programom. Kandidáti na celé štúdium musia tiež úspešne prejsť prijímacím procesom na vybranej vysokej škole. Štúdium sa realizuje v poľskom jazyku.

Novinkou v tohtoročnom nábore (2021) je možnosť uchádzať sa o štipendium pre doktorandov a študentov, ktorí sa plánujú prihlásiť na štúdium 3. stupňa v Poľsku.

Do programu sa tiež môžu prihlásiť laureáti a finalisti Olympiády poľského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutočnila za hranicami Poľska, pričom sa môžu uchádzať o štipendium NAWA na obdobie polonistického štúdia I. alebo II. stupňa na vybranej verejnej vysokej škole v Poľsku.

V rámci vedeckého programu môžu vedci zo zahraničných akademických a vedeckých pracovísk realizovať výskumné projekty trvajúce od 3 do 12 mesiacov na poľských vysokých školách a vedeckých inštitúciách; cieľom projektov môže o. i. byť vedecký výskum (vrátane spolupráce s poľskými vedcami), získavanie materiálov pre výskum alebo vedecké publikácie, realizácia postdoktorandskej stáže, realizovanie didaktickej výučby v prijímajúcom stredisku či intenzívny kurz poľského jazyka. Žiadatelia musia v priebehu prijímacieho procesu predložiť pozvánku z inštitúcie, ktorá prijíma záujemcu, s potvrdením o pripravenosti prijať štipendistu NAWA.

Termín podávania žiadostí uplynie 30. apríla 2021 o 15:00 hod. miestneho varšavského času. Žiadosti je potrebné posielať prostredníctvom informatického systému NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Výsledky prijímacieho procesu budú zverejnené do 30. júna 2021.

Všetky potrebné informácie o programe vrátane Oznámenia o prijímacom procese a Pravidiel nájdete na internetovej stránke: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

Exit mobile version