Site icon KULTÚRA MENŠÍN

Národnostný magazín RTVS

Národnostný magazín RTVS je publicistický magazín, ktorý sa venuje životu českej, nemeckej, poľskej, rómskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku.

Vysiela sa: 1. sobota v mesiaci o 21:00-22:00 (ukrajinský)
2. a 4. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00 (nemecký a poľský)
Každú nedeľu od 20:00 – 21:00 (český a rómsky).

 

V súčasnosti významnou témou je dôležitosť sčítania obyvateľstva pre národnostné menšiny na Slovensku. Napríklad sčítaním sa zaoberal nemecký národnostný magazín v sobotu 13.02.2021. Podčiarkol, aký význam má sčítanie pre občanov a najmä pre menšiny. Hovoril aj o tom, prečo po roku 1945 oficiálne čísla Karpatských Nemcov na Slovensku výrazne poklesli.

Český národnostný magazín v  nedeľu 7.03.2021 hovoril s Hanou Zelinovou z Múzea kultúry Čechov na Slovensku, pozrel sa nielen na toto múzeum, jeho históriu a aktivity, ale tiež na prebiehajúce sčítánie obyvateľov, domov a bytov 2021 v spojitosti s českou menšinou.

 

Exit mobile version