Site icon KULTÚRA MENŠÍN

Kampaň Sme Rusíni

K 7. marcu sa do sčítania zapojilo 3 250 000 (58%) obyvateľstva Slovenska. Celkovo najväčší počet sčítaných obyvateľov eviduje ŠÚ SR v obci Nižná Pisaná (s viac než tretinovým podielom občanov rusínskej národnosti) v Prešovskom kraji, v ktorej sa sčítalo 94 percent ľudí. Ďalšia obec, ktorá má viac ako 90 percent sčítaných obyvateľov, je obec Obručné ležiaca rovnako v Prešovskom kraji. V oboch prípadoch ide o malé obce s menej ako 100 obyvateľmi.

V týchto dňoch na Slovensku prebieha informatívno-prezentačná kampaň s názvom Sme Rusíni. Za kampaňou stojí Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) a Rusínska obroda na Slovensku. K tejto aktivite sa začnú pripájať aj partnerské organizácie v ďalších štátoch, kde žijú Rusíni. Ako informoval predseda OSRS Peter Štefaňák, ku kampani sa už pripojila organizácia Rusíni.cz a Společnost přátel Podkarpatské Rusi, ktoré pôsobia v Českej republike, organizácia Ruska Bursa v Gorliciach z Poľska, Ruska liga a Národná rada Rusínov zo Srbska, Rusnak – Družstvo Rusínov z Chorvátska. Ďalší partneri by sa mali v najbližších dňoch pridať z ďalších štátov. Rusíni ukazujú svoju jednotu.


Rusínsky národ žije celé stáročia v Karpatoch. Dnes nájdeme Rusínov ako autochtónne osídlenie na Ukrajine, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Svoje historické diaspóry majú v Srbsku, Chorvátsku, Severnej Amerike, ale hlavne vďaka existencii Československa žije dnes početná komunita aj v Českej republike. Na Slovensku sa im dokonca v troch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov podarilo rásť a v roku 2011 sa stali treťou najväčšou národnostnou menšinou (k rusínskej národnosti sa hlásilo 33 482 ľudí, rusínsky jazyk uviedlo ako materinský 55 469 ľudí).

Názov informačnej kampane Sme Rusíni je odkazom na rusínsku hymnu, prijatú Svetovým kongresom Rusínov, ktorej autorom textu je Alexander Duchnovič. Tá sa začína slovami – „Ja som bol Rusínom, som a budem…“

Ako informoval Peter Medviď, hovorca OSRS, Rusíni vnímajú, že situácia je momentálne najkritickejšia u mladej generácie, ktorá môže podľahnúť asimilačnému vplyvu. Ona je jednou z najdôležitejších cieľových skupín. No kampaň chce celkovo osloviť Rusínov, aby pokračovali v tom, čo im bolo odovzdané od ich rodičov, starých rodičov, v čom boli vychovaní, Taktiež je kampaň zameraná aj na to, že zvýši informovanosť nielen medzi Rusínmi o svojom vlastnom národe, ale aj u majoritnej spoločnosti a tým, veríme, že prispeje aj k zvýšeniu tolerancie medzi národnosťami na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách,

Exit mobile version